Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf

Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf

Perlunya kita memahami beberapa istilah yang berlaku di dalam disiplin ilmu yang sangatlah penting.  Para ulama selalu mengajarkan pemahaman berbagai istilah yang berlaku pada setiap Bab dengan detail.

Ibnul Qayyim adalah termasuk ulama yang begitu gigih dalam menekankan begitu pentingnya penggunaan berbagai istilah syariat  seperti yang digunakan di dalam Al quran  dan juga hadist.dan  para ulama yang bertugas untuk menjelaskan hukum-hukum syariat kepada masyarakat luas.

Seperti yang beliau juga berikan peringatan bahwa di tengah masyarakat telah merajalela dalam penggunaan istilah-istilah syariat yang tidak sebagaimana mestinya. Akibat dari kecerobohan ini terjadilah penyimpanan dan kesalahan fatal dalam  kehidupan beragama masyarakat . ( Ilamul Muwaqiin 4:216)

Zakat,infaq,sedekah dan wakaf merupakan beberapa istilah-istilah  syariat di dalam islam yang terkandung di dalam al quran. Berikut kita akan bahasa satu persatu  tentang zakat,infaq,sedekah dan wakaf

  1.   Zakat

Zakat  didalam syariat berarti beribadah kepada allah dengan mengeluarkan  bagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk diserahkan kepada kelompok atau peruntukan tertentu. ( Asy-Syarh al-Mumti 6/13)

Menunaikan zakat memiliki keutamaan yang agung salah satunya adalah  zakat sering dikaitkan dengan  ibadah shalat yang merupakan salah satu ibadah yang utama dalam al quran  al-karim. Di antaranya adalah firman Allah ta’ala yang artinya:

dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan badi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah . Sesungguhnya allah maha melihat apa- apa yang kamu kerjakan “ ( Al-baqarah : 110).

  1.   Infaq

Infaq adalah harta  yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Infaq dibagi menjadi dua , ada infaq untuk kebaikan dan infaq untuk keburukan . infaq kebaikan ini dilakukan atau dibelanjakan untuk di jalan allah, yang juga dengan harta berasal dari hal baik.  

  1.   Sedekah

Sedekah adalah kata yang begitu tidak asing dikalangan umat islam. Perlu diketahui sedekah diambil dari bahasa arab yaitu “ Shadaqah”,  Berasal dari kata sidq (sidiq) yang berarti  “Kebenaran”.   Jadi definisi sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang  atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

 Sedekah adalah suatu amalan yang dicintai allah  Subhanahu wa ta’ala . allah berfirman  yang artinya

  “ Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang –orang fakir, maka menyembunyikan  itu lebih baik bagimu. Dan Allah menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan – kesalahan, dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan “  ( QS. Al-Baqarah 271).

  1.   Wakaf

Wakaf memiliki arti menahan bentuk pokok dan menjadikannya untuk fisabilillah yang bertujuan sebagai bentuk kurban ( untuk mendekatkan diri kepada allah ). Berikut salah satu hadis tentang wakaf. Dari Abu Hurairah  radhiyallahu ‘anhu. Ia berkata bahwa rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda yang artinya:

“   jika seseorang meninggal dunia, amak terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan atau doa anak yang shalih “  ( HR.Muslim 1631)

Begitulah pembahasan tentang zakat ,infaq,sedekah dan juga wakaf. Keempat amalah sholeh tersebut . jika kalian membaca dari atas sampai kebawah, kalian akan menegerti apa itu sedekah, zakat,infaq dan wakaf.

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan. Required fields are marked *